Indkaldelse generalforsamling 2017

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Støtteforeningen Dogswim’s Venner
(Medlemskab opnås ved indbetaling af kontingent inden 25. april) **

Generalforsamlingen afholdes torsdag, den 27. april 2017 kl. 19.00

Sted: Gl. Strandvej 262, Humlebæk (Lige nord for Nivå Havn)

Hent indkaldelse som pdf

_____

Dagsorden:

1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens/formandens beretning.
3. Forelæggelse og godkendelse af årsregnskab. (evt. forelæggelse af næste års budget).
4. Fastlæggelse af kontingent
5. Indkomne forslag fra medlemmerne *
6. Forslag fra bestyrelsen *
7. Valg af formand
8. Valg af bestyrelsesmedlemmer
9. Valg af revisorer
10. Eventuelt

* vil være at finde på foreningens hjemmeside senest 10 dage før generalforsamlingen.

Ad pkt. 7 – valg af formand

  • Jeannette Bhønix er på valg – genopstiller

Ad pkt. 8 – Valg af bestyrelsesmedlemmer:

  • Næstformand: Stine Andersen er på valg – genopstiller
  • Kasserer: Solvejg Abildgaard-Jensen er på valg – genopstiller
  • Sekretær: Helle Brieghel-Müller er på valg – genopstiller
  • Medlem: Lone Fabricius Jørgensen er på valg – genopstiller
  • Medlem: Lisa Schønnemann er på valg – genopstiller

Ad pkt. 9 – Valg af revisor

** Husk vedtægternes punkt 4: Adgang og stemmeret på generalforsamlingen har kun medlemmer, hvis kontingent er indgået på Foreningens bankkonto (Reg.nr. 6488 Kto.nr. 2015882 i Handelsbanken) 2 bankdage før generalforsamlingen samt æresmedlemmer. Der kan kun stemmes ved personligt fremmøde.

Forslag sendes til formanden: jeamor6@msn.com senest torsdag, den 13. april 2017

Indkomne forslag fra bestyrelse og medlemmer vil blive sat på foreningens Facebookside senest 10 dage før generalforsamlingen

Tilmelding til generalforsamlingen sendes til samme adresse senest 25. april 2016

Vel mødt til generalforsamlingen.