Indkaldelse generalforsamling 2018

Kære medlem i Dogswim’s Venner

Hermed indkaldelse til den årlige

Generalforsamling torsdag den 3. maj 2018 kl. 19.00

Holmenevej 19, Ålsgårde

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent
 2. Bestyrelsens/formandens beretning.
 3. Forelæggelse og godkendelse af årsregnskab. (evt. forelæggelse af næste års budget).
 4. Fastlæggelse af kontingent
 5. Indkomne forslag fra medlemmerne *
 6. Forslag fra bestyrelsen *
 7. Valg af formand
 8. Valg af bestyrelsesmedlemmer
 9. Valg af revisorer
 10. Eventuelt

* vil være at finde på foreningens hjemmeside senest 10 dage før generalforsamlingen.

Ad pkt. 7 – valg af formand

 • Jeannette Bhønix er ikke på valg

Ad pkt. 8 – Valg af bestyrelsesmedlemmer:

 • Næstformand: Lippen Løwe er ikke på valg
 • Kasserer: Lone Fabricius Jørgensen er ikke på valg
 • Sekretær: Helle Brieghel-Müller er ikke på valg
 • Medlem: Stine Andersen er ikke på valg
 • Medlem: Lisa Schønnemann er ikke på valg

Ad pkt. 9 – Valg af revisor

Revisor: Janne Sten er ikke på valg

Tilmelding sendes til formanden:

jeamor6@msn.com

 

Vel mødt til generalforsamlingen.