Generalforsamling Dogswim’s Venner d. 3. maj 2018

Generalforsamling Dogswim’s Venner d. 3. maj 2018 kl. 19.00

I henhold til klubbens vedtægter § 4 skal der på generalforsamlingen behandles forslag fra medlemmerne.

Forslag fra medlemmerne der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling skal være bestyrelsens formand i hænde senest den 19. april 2018.

Indkomne forslag fra bestyrelse og medlemmer vil blive sat på foreningens Facebookside senest 10 dage før generalforsamlingen

Forslag fra medlemmerne sendes til formanden:
jeamor6@msn.com